;

دانلود آهنگ عسل منه شکر منه افغانی تاجیکی ترند اینستا + ریمیکس

دانلود آهنگ عسل منه شکر منه داﻧﻪ داﻧﻪ ﻧﺒﺎت ﻣﻨﻪ از مالیک

از سایت ایوان موزیک  ✦ دانلود آهنگ عسل منه شکر منه از malik ریمیکس ترند اینستا اصلی اینستاگرام  ✦ با لینک مستقیم

دانلود آهنگ عسل منه شکر منه ازبکی شاد ریمیکس صدای زن و مرد

دانلود اهنگ عسل منه شکل منه یولدوز عثمانوا o zbekcha gapir ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ عسل منه شکر منه ریمیکس یولدوز عثمانوا با صدای زن و مرد ازبکی

دانلود اهنگ عسل منه جیگر منه ریمیکس تیک تاک و چالش اینستا

Malik Asal Mane Shekar Mane

آهنگ عسل منه شکر منه دانه دانه نبات منه تاجیکی

✦✦♪♫♪✦✦

عسل منه شکر منه دانه دانه نبات منه
ﻫﻰ دﺧﺘﺮک ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎه ﻣﻨﻢ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻨﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮاﻣﻮش
اﻳﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪ ی ﺧﺎﻣﻮش
ﻋﺴﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻜﺮ ﻣﻨﻪ داﻧﻪ داﻧﻪ ﻧﺒﺎت ﻣﻨﻪ
اون ﺑﺎر ﻣﻨﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ
ﻋﺴﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﺷﻜﺮ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻧﺒﺎت ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ

عسل منه شکر منه دانه دانه نبات منه
ﻫﻰ دﺧﺘﺮک ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎه ﻣﻨﻢ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻨﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮاﻣﻮش
اﻳﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪ ی ﺧﺎﻣﻮش
ﻋﺴﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻜﺮ ﻣﻨﻪ داﻧﻪ داﻧﻪ ﻧﺒﺎت ﻣﻨﻪ
اون ﺑﺎر ﻣﻨﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ
ﻋﺴﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﺷﻜﺮ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻧﺒﺎت ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ

✦✦♪♫♪✦✦


دانلود اهنگ عسل منه شکر منه افغانی

دانلود آهنگ عسل منه شکر منه ریمیکس از MALIK ازبکی شاد اینستا

دانلود اهنگ ﻋﺴﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺷﻜﺮ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ ریمیکس اصلی ازبکی افغانی

دانلود آهنگ


✦✦♪♫♪✦✦

دانلود اهنگ عسل منه شکر منه افغانی
اهنگ عسل منه شکل منه ریمیکس
اهنگ عسل منه شکر منه ریمیکس
آهنگ
آهنگ عسل منه جیگر منه
دانلود آهنگ عسل منه شکر منه ازبکی
اهنگ عسل منه شکر منه ازبکی

✦✦♪♫♪✦✦

دیدگاه خود را بگذارید

logo-samandehi